ΓΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΑΡΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ & ΝΑΤΑΛΙΑΣ (ΔΡΕΠΑΝΟ)