ΓΑΜΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΧΡΥΣΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ