ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ & ΝΑΤΑΛΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ)